ترجمه رسمی اسناد و مدارک به زبان ترکی آدربایجانی، تحت نظارت مستقیم و بی واسطه مترجم رسمی زبان ترکی آذربایجانی قوه قضائیه

زمان تحویل عادی: از پنج روز

امکان اخذ تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه

اخذ تاییدیه سفارت آذربایجان در تهران

سفارش آنلاین

سفارش تلفنی

تماس آنلاین