ترجمه رسمی اسناد و مدارک به زبان چینی، تحت نظارت مستقیم و بی واسطه مترجم رسمی زبان چینی قوه قضائیه

زمان تحویل عادی: با هماهنگی قبلی

امکان اخذ تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه

سفارش آنلاین

سفارش تلفنی

تماس آنلاین