بر اساس ماده 53 آئین نامه اجرایی " قانون راجع به ترجمه اظهارات اسناد در محاکم و دفاتر رسمی"
مصوب 1377/5/31 ریاست محترم قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی، نرخ نامه هزینه های ترجمه رسمی، که به تفکیک نوع سند ، تعداد و تخصصی بودن واژگان و مدت زمان ترجمه تهیه و براساس پیشنهادهای دریافت شده، بازنگری شده است، به شرح زیر ابلاغ و از تاریخ 1394/7/15 در تمامی دفاتر ترجمه رسمی لازم الاجرا می باشد .

 

750.000 ریال

ردیف نوع سند هزینه ترجمه انگلیسی هزینه ترجمه غیر انگلیسی
1 ریز نمرات دبیرستان، پیش دانشگاهی ( هر ترم) 150.000 ریال 180.000 ریال
2 ریز نمرات دانشگاه ( هر ترم) 180.000 ریال 220.000 ریال
3 کارت شناسایی 200.000 ریال 250.000 ریال
4 کارت معافیت 200.000 ریال 250.000 ریال
5 کارت ملی 200.000 ریال 250.000 ریال
6 ابلاغیه ، اخطاریه قضائی 250.000 ریال 320.000 ریال
7 برگه مرخصی 300.000 ریال 360.000 ریال
8 توصیه نامه تحصیلی ( بعد از تحصیلات سوم راهنمایی) 300.000 ریال 360.000 ریال
9 جواز اشتغال به کار 300.000 ریال 360.000 ریال
10 حکم بازنشستگی( کوچک) 300.000 ریال 360.000 ریال
11 دفترچه بیمه 300.000 ریال 360.000 ریال
12 دیپلم پایان تحصیلات متوسطه یا پیش دانشگاهی 300.000 ریال 360.000 ریال
13 ریز نمرات دبستان ، راهنمایی ( هر سال) 300.000 ریال 360.000 ریال
14 سند تلفن همراه 300.000 ریال 360.000 ریال
15 شناسنامه 300.000 ریال 360.000 ریال
16 فیش مستمری ( کوچک) 300.000 ریال 360.000 ریال
17 کارت بازرگانی هوشمند 300.000 ریال 360.000 ریال
18 کارت عضویت نظام مهندسی 300.000 ریال 360.000 ریال
19 کارت نظام پزشکی 300.000 ریال 360.000 ریال
20 کارت واکسیناسیون تا سه نوع واکسن 300.000 ریال 360.000 ریال
21 کارت پایان خدمت 300.000 ریال 360.000 ریال
22 گزارش ورود و خروج از کشور 300.000 ریال 360.000 ریال
23 گواهی اشتغال به تحصیل 300.000 ریال 360.000 ریال
24 گواهی تجرد، تولّد، فوت 300.000 ریال 360.000 ریال
25 گواهینامه رانندگی 300.000 ریال 360.000 ریال
26 گواهی ریز نمرات دانشگاهی 300.000 ریال 360.000 ریال
27 گواهی عدم خسارت خودرو(نیم برگ) 300.000 ریال 360.000 ریال
28 گواهی عدم سوء پیشینه 300.000 ریال 360.000 ریال
29 اساسنامه ثبت شرکتها فرمی ( هر صفحه) 450.000 ریال 550.000 ریال
30 اوراق مشارکت و اوراق قرضه 4500.000 ریال 550.000 ریال
31 انواع قبض( مالیات، پرداخت بیمه، آب، برق و... ) 450.000 ریال 550.000 ریال
32 برگ تشخیص مالیات ، مالیات قطعی ( هر صفحه) 450.000 ریال 550.000 ریال
33 برگ آزمایش پزشکی ( کوچک) 450.000 ریال 550.000 ریال
34 برگ جلب، احضاریه 450.000 ریال 550.000 ریال
35 برگ سابقه بیمه تامین اجتماعی (هر صفحه) 450.000 ریال 550.000 ریال
36 پروانه دائم پزشکی 450.000 ریال 550.000 ریال
37 پروانه مطب،پروانه مسئولیت فنی 450.000 ریال 550.000 ریال
38 پروانه نشر و انتشارات 450.000 ریال 550.000 ریال
39 پروانه وکالت 450.000 ریال 550.000 ریال
40 پرینت بانکی کوچک(تا 10 سطر) 450.000 ریال 550.000 ریال
41 تقدیرنامه و لوح سپاس،حکم قهرمانی( کوچک) 450.000 ریال 550.000 ریال
42 ثبت علائم تجاری،ثبت اختراع 450.000 ریال 550.000 ریال
43 جواز دفن 450.000 ریال 550.000 ریال
44 جواز کسب 500.000 ریال 550.000 ریال
45 روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات(کوچک) 500.000 ریال 550.000 ریال
46 ریز مکالمات تلفن(هر صفحه) 500.000 ریال 550.000 ریال
47 سر فصل دروس(هر صفحه) 500.000 ریال 550.000 ریال
48 سند وسائل نقلیه سبک 500.000 ریال 550.000 ریال
49 فیش حقوقی (کوچک) 500.000 ریال 550.000 ریال
50 فیش مستمری(بزرگ) 500.000 ریال 550.000 ریال
51 کارت مباشرت 450.000 ریال 550.000 ریال
52 کارنامه توصیفی ابتدایی( هر صفحه ) 450.000 ریال 550.000 ریال
53 کارت واکسیناسیون بیش از سه نوع واکسن 450.000 ریال 550.000 ریال
54 گواهی اشتغال به کار بدون شرح وظایف 450.000 ریال 550.000 ریال
55 گذرنامه ( بدون روادید) 450.000 ریال 550.000 ریال
56 گواهی بانکی با سپرده بانکی 450.000 ریال 550.000 ریال
57 گواهی پایان تحصیلات کاردانی، کارشناسی ، کارشناسی ارشد،دکترا 450.000 ریال 550.000 ریال
58 گواهی فنی و حرفه ای (یک رو) 450.000 ریال 550.000 ریال
59 گواهی عدم خسارت خودرو ( تمام برگ) 450.000 ریال 550.000 ریال
60 گواهی ها (سایر موارد) 450.000 ریال 550.000 ریال
61 لیست بیمه کارکنان کوچک( تا ده نفر) 450.000 ریال 550.000 ریال
62 اجاره نامه، بنچاق و صلح نامه محضری ( هر صفحه ) 600.000 ریال 720.000 ریال
63 اساسنامه ، ثبت شرکت غیر فرمی( هر صفحه ) 600.000 ریال 720.000 ریال
64 بیمه شخص ثالث،قرارداد بیمه( هر صفحه ) 600.000 ریال 720.000 ریال
65 ترازنامه شرکت ها،اظهارنامه مالیاتی ( هر صفحه ) 600.000 ریال 750.000 ریال
66 تقدیرنامه،لوح سپاس و حکم قهرمانی (بزرگ) 600.000 ریال 720.000 ریال
67 پروانه پایان کار ساختمان( هر صفحه ) 600.000 ریال 720.000 ریال
68 پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان ( هر صفحه ) 600.000 ریال 720.000 ریال
69 پروانه مهندسی ( هر صفحه ) 600.000 ریال 720.000 ریال
70 پرینت های بانکی بزرگ( بیش از 10 سطر) 600.000 ریال 720.000 ریال
71 حکم اعضای هیئت علمی،حکم کارگزینی 600.000 ریال 720.000 ریال
72 حکم افزایش حقوق، حکم بازنشستگی 600.000 ریال 720.000 ریال
73 دفترچه بازرگانی 600.000 ریال 720.000 ریال
74 روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات (بزرگ) 600.000 ریال 720.000 ریال
75 فیش حقوقی (برزرگ) 600.000 ریال 720.000 ریال
76 قرارداد استخدامی ( هر صفحه ) 600.000 ریال 720.000 ریال
77 کارت شناسایی کارگاه( هر صفحه ) 600.000 ریال 720.000 ریال
78 گواهی پزشکی، گزارش پزشکی،گزارش پزشکی قانونی( هر صفحه ) 600.000 ریال 720.000 ریال
79 گواهی حصر وراثت 600.000 ریال 720.000 ریال
80 لیست بیمه کارکنان بزرگ( هر صفحه ) 600.000 ریال 720.000 ریال
81 مبایعه نامه و اجاره نامه با کد رهگیری ( هر صفحه ) 600.000 ریال 720.000 ریال
82 موافقت اصولی 600.000 ریال 720.000 ریال
83 آگهی تاسیس (ثبت شرکتها ، روزنامه رسمی) 600.000 ریال 720.000 ریال
84 اوراق محضری(تعهد نامه ، رضایت نامه،استشهادنامه، اقرانامه) (هر صفحه) 750.000 ریال 900.000 ریال
85 بارنامه (هر صفحه) 750.000 ریال 900.000 ریال
86 برگ آزمایش پزشکی(بزرگ) 750.000 ریال 900.000 ریال
87 برگ سبز گمرکی( هر صفحه ) 750.000 ریال 900.000 ریال
88 برگ نظریه کارشناسی ملک 750.000 ریال 900.000 ریال
89 پروانه بهره برداری (پشت و رو) 750.000 ریال 900.000 ریال
90 جواز تاسیس 750.000 ریال 900.000 ریال
91 دفترچه وکالت 650.000 ریال 820.000 ریال
92 سند ازدواج با رونوشت آن 750.000 ریال 900.000 ریال
93 سند وسائط نقلیه سنگین 750.000 ریال 900.000 ریال
94 سند مالکیت ( دفترچه ای) 750.000 ریال 900.000 ریال
95 قیم نامه( هر صفحه ) 750.000 ریال 900.000 ریال
96 گواهی اشتغال به کار با شرح وظایف 750.000 ریال 900.000 ریال
97 مالیات بر ارث ( هر صفحه ) 750.000 ریال 900.000 ریال
98 وکالتنامه(نیم برگ) 750.000 ریال 900.000 ریال
99 اظهارنامه، تقاضای ثبت شرکت، شرکت نامه (پشت و رو) 1.050.000 ریال 1.260.000 ریال
100 اوراق قضایی(دادنامه، رای دادگاه ، پرونده حقوقی) ( هر صفحه ) 1.050.000 ریال 1.260.000 ریال
101 سند طلاق با رونوشت آن 1.050.000 ریال 1.260.000 ریال
102 سند مالکیت ( تک برگی) 1.050.000 ریال 1.260.000 ریال
103 قرارداد ( هر صفحه ) 1.050.000 ریال 1.260.000 ریال
104 وکالتنامه بزرگ( هر صفحه ) 1.050.000 ریال 1.260.000 ریال

 


تبصره1 – در ازای هر یک از خدمات زیر مبالغ ذکر شده به هزینه های مذکور در نرخ نامه افزوده می شود:


الف) هزینه های دفتری ( کپی، پلمپ و ...) مبلغ 150.000 ریال
ب )ترجمه هر صفحه گذرنامه حاوی مهر و امضاء با روادید مبلغ 100.000 ریال 
ج ) ترجمه انتقال در سند مالکیت هر مورد 100.000 ریال 


تبصره 2- برای هر مورد ثبت وقایع ازدواج و طلاق یا فوت همسر، هر فرزند، توضیحات و یا وفات صاحب شناسنامه 50.000 ریال به هزینه های مذکور در نرخ نامه افزوده می شود.
تبصره 3 – هزینه نسخه اضافی در تنها در زمان مراجعه اول و یا همزمان با آن برای هر نسخه 25% هزینه ترجمه می باشد و برای مراجعات بعدی، کار جدید محسوب می شود.
تبصره 4 – منظور از هر صفحه، صفحات A4  با حدود  20 سطر است.
تبصره 5 – هزینه تصدیق هر صفحه کپی پیوست ترجمه با مهر و امضای مترجم رسمی 10.000 ریال میباشد.