ترجمه رسمی اسناد و مدارک به زبان سوئدی، تحت نظارت مستقیم و بی واسطه مترجم رسمی زبان سوئدی قوه قضائیه

زمان تحویل عادی: با هماهنگی قبلی

امکان اخذ تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه

سفارش آنلاین

سفارش تلفنی

تماس آنلاین

تعرفه ها